Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký

Kiểm tra tên miền

Một tên miền | Nhiều tên miền | Chuyển quản lý nhiều tên miền

Nhập tên miền cần kiểm tra, nhập mã bảo vệ và nhấn kiểm tra.

www.

.com .net .org .info .biz
.name .asia .mobi .us .tv
.co .eu .xxx .in .vn
.com.vn .net.vn .biz.vn .info.vn .edu.vn
.gov.vn .org.vn .ac.vn .pro.vn .health.vn
.int.vn .name.vn

   

Bảng giá tên miền

TLD Năm Đăng ký mới Chuyển quản lý Gia hạn
.com 1 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ
.net 1 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ
.org 1 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ
.info 1 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ
.biz 1 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ
.name 1 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ 286,000 VNĐ
.asia 1 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ
.mobi 1 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ
.us 1 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ
.tv 1 1,045,000 VNĐ 1,045,000 VNĐ 1,045,000 VNĐ
.co 1 825,000 VNĐ 825,000 VNĐ 825,000 VNĐ
.eu 1 528,000 VNĐ 528,000 VNĐ 528,000 VNĐ
.xxx 1 2,750,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ
.in 1 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ
.vn 1 830,000 VNĐ 480,000 VNĐ 480,000 VNĐ
.com.vn 1 700,000 VNĐ 350,000 VNĐ 350,000 VNĐ
.net.vn 1 700,000 VNĐ 350,000 VNĐ 350,000 VNĐ
.biz.vn 1 700,000 VNĐ 350,000 VNĐ 350,000 VNĐ
.info.vn 1 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.edu.vn 1 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.gov.vn 1 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.org.vn 1 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.ac.vn 1 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.pro.vn 1 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.health.vn 1 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.int.vn 1 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ
.name.vn 1 60,000 VNĐ 30,000 VNĐ 30,000 VNĐ

Ngôn ngữ:

Truy cập nhanh

Đăng nhập

Email

Mật mã

Nhớ thông tin

Tìm kiếm